Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pengurusan Lembangan dan Perairan Pantai

Pengurusan Lembangan Dan Perairan Pantai
 1. Unit Pengurusan Makmal
  • Mengoperasikan makmal kualiti air Lembaga Sumber Air Terengganu berdasarkan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO bagi memastikan perkhidmatan yang efsien dan berkualiti.
 2. Unit Perancangan Dan Penyelidikan
  • Memberi input dalam pelaksanaan perancangan pembangunan dengan memastikan perancangan pembangunan dan pengesonan guna tanah berkaitan sumber air, lembangan sungai dan perairan pantai.
  • Merancang dan melaksanakan kempen kesedaran bagi menggalakkan pengelibatan awam dalam pemuliharaan badan air.
 3. Unit Pengurusan Lembangan Dan Perairan Pantai
  • Memberi input berkaitan hidrologi sumber air, impak pembangunan ke atas sumber air serta ketersediaan sumber air dalam jangka masa panjang.
  • Mengurus khidmat ulasan teknikal bagi projek melibatkan Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) yang berkaitan sumber air ke arah pembangunan lestari.
  • Mengurus persampelan efluen air sungai, marin dan air bawah tanah bagi memastikan sumber air terpelihara.