Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Perundangan dan Penguatkuasaan

Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan
  1. Unit Perundangan
    • Memastikan Enakmen Sumber Air dan peraturan-peraturan subsisiarinya dikuatkuasakan dan dilaksanakan dengan teratur sejajar dengan perancangan dan pembangunan Lembaga.
  2. Unit Penguatkuasaan
    • Menguatkuasakan peruntukan perundangan Enakmen Sumber Air dan peraturan-peraturan subsidiarinya.