Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pengurusan

Bahagian Pengurusan
 1. Unit Kewangan dan Hasil
  • Mengurus, menyelaras, mengawal, melaksanakan dan memantau berkaitan Anggaran Belanja Mengurus, terimaan, bayaran, rekod dan akaun berdasarkan peruntukan yang diluluskan serta pekeliling yang sedang berkuatkuasa.
 2. Unit Khidmat Pengurusan Pejabat Dan Sumber Manusia
  • Mengurus hal pentadbiran am, penyelenggaraan dan keselamatan Lembaga.
  • Mengurus dan menyelaras aset dan stor Lembaga.
  • Bertanggungjawab dalam pengurusan rekod Lembaga.
  • Merancang keperluan tenaga manusia dan pembangunan organisasi Lembaga.
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan sumber manusia melalui latihan dan kursus awam atau swasta.
 3. Unit Teknologi Maklumat
  • Mengurus dan menyelaras pembangunan perkakasan, perisian, sistem aplikasi dan pangkalan data Lembaga.
  • Memastikan ketersediaan dan kebolehpercayaan infrastruktur ICT, rangkaian internet dan intranet yang menyokong pengoperasian dan kesinambungan perkhidmatan Lembaga.
  • Memberi perkhidmatan ICT dan bantuan teknikal yang diperlukan kepada perkhidmatan dalam Lembaga.