Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Penguatkuasaan

Punca kuasa LAUT adalah melalui Enakmen Sumber Air (Terengganu) 2020 di mana Enakmen ini memperuntukkan mengenai pengurusan air bersepadu.

OBJEKTIF

Bertanggungjawab bagi segala urusan pengawalan serta Penguatkuasaan undang-undang dijalankan selaras dengan Enakmen Sumber Air (Terengganu 2020) yang telah diwartakan.

PERANAN

Memastikan setiap aktiviti dan pengurusan dapat dilaksanakan dengan berkualiti dan efisien.

CONTOH PENGUATKUASAAN:
  • Pemeriksaan premis bagi kepatuhan dalam garis panduan.
  • Pengurusan bersepadu.
  • Kawal selia air.
  • Pemantauan secara berkala.
  • Menyiasat aduan yang diterima.
  • Pencarian maklumat.
  • Memberi perlindungan kepada pemberi maklumat atau aduan.
  • Memberhentikan, menggeledah dan menyita aktiviti haram yang berkaitan dengan sumber air.
  • Perlucutan hak dan barangan penyitaan.
  • Pemberian notis atau pengkompauan.