Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Notis Perundangan

Notis Perundangan

Berikut merupakan Penafian kepada Portal Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT) :
Anda hendaklah memahami dan bersetuju bahawa Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT) tidak terlepas melakukan kesilapan dalam portal ini. Penggunaan anda ke atas Perkhidmatan adalah sepenuhnya di bawah tanggungan dan risiko anda sendiri. Perkhidmatan disediakan asasnya secara “SEKADAR YANG ADA” (“AS IS”) dan “SEKADAR YANG DAPAT” (“AS AVAILABLE”). Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT) sepenuh-penuhnya dan sejelas-jelasnya menafikan semua jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada yang dinyatakan atau dilaksanakan. Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT) tidak memberi jaminan bahawa;

  • Portal Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT) tidak terganggu dan bebas daripada kesalahan.
  • Kesahihan dan ketepatan isi kandungan, maklumat, perkidmatan atau lain-lain material yang disediakan.
  • Portal Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT), perkhidmatan atau E-mel yang dihantar daripadanya atau yang mewakilinya bebas daripada virus dan komponen yang merosakkan.

Anda juga dingatkan bahawa Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT) tidak terlepas daripada tersilap disebabkan kelemahan portal, oleh itu anda dingatkan sebarang material yang dipindah terima atau diperolehi dengan lain-lain cara menerusi penggunaan perkhidmatan yang disediakan adalah dilakukan dengan kehendak diri anda sendiri sepenuhnya dan bahawa anda hendaklah sepenuhnya bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan terhadap sistem komputer, kehilangan data akibat daripada pindah terima sebarang material berkenaan sama ada disebabkan oleh bencana alam, kegagalan komunikasi, pencurian, dan ketidakupayaan untuk mencapai rekod, aturcara komputer atau perkhidmatan oleh Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT).