Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pembangunan Sumber Air

Bahagian Pembangunan Sumber Air
 1. Unit Kawalan Badan Air
  • Menyelaras dan melaksanakan peraturan-peraturan berkaitan kemasukan dan pelepasan bahan pencemar dengan mengawalselia permohonan lesen bagi memastikan kelestarian sumber air.
  • Mengurus pengeluaran lesen navigasi di badan air.
  • Menyelaras dan mengawalselia pendaftaran aktiviti rekreasi air bagi kawasan pantai, tasik dan sungai di negeri Terengganu.
 2. Unit Abstraksi Air
  • Melaksanakan peraturan abstraksi sumber air negeri Terengganu dengan cekap dan berkesan bagi menjaga kepentingan negeri dan pengguna sumber air.
 3. Unit Pengubahan Sumber
  • Mengurus kebenaran bertulis untuk aktiviti pengubahan sumber air negeri Terengganu.
  • Mengurus permohonan jeti dalam negeri Terengganu.
 4. Unit Projek Sumber Air
  • Memberi ulasan teknikal dan menyelaras pengurusan projek melibatkan pengurusan air di negeri Terengganu.