Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Air Bukit

AIR BUKIT

Air Bukit merupakan aliran keluar air yang terenap di dalam bukit yang biasanya dialir keluar untuk mengelakkan ia menjadi takungan yang boleh menyebabkan sesuatu bahagian bukit tersebut runtuh. Air bukit mudah didapati daripada paip-paip yang tertanam di kaki dan lereng bukit.