Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Perbezaan LAUT, JBA, SATU

Jadual Perbezaan LAUT, JBA dan SATU

LEMBAGA SUMBER AIR TERENGGANU (LAUT)

JABATAN BEKALAN AIR
(JBAT)

SYARIKAT AIR TERENGGANU (SATU)
KlasifikasiBadan berkanun Kerajaan NegeriJabatan Kerajaan NegeriAnak syarikat Negeri Terengganu yang dikorporatkan untuk mengoperasi loji rawatan air
Punca KuasaEnakmen Sumber Air (Terengganu) 2020 (ESAT 2020)Enakmen Bekalan AirTertakluk kepada Suruhanjaya Pengurusan Air Negara dan Akta Industri Perkhidmatan Air
FungsiPenasihat Kerajaan Negeri berkenaan dasar-dasar sumber air dalam memastikan pembangunan mapan sumber air negeri dengan melestarikan kualiti dan kuantiti sumber air (Sek. 7 (a), ESAT 2020)Menguruskan hal bekalan air dan berkaitan dengannya di TerengganuMerawat air mentah dan membekal air terawat kepada penduduk dan industri di Terengganu
Melesenkan dan mengawalselia permohonan pihak-pihak yang ingin menjalankan aktiviti di sumber air dan kawasan yang diwartakanMenyelia aset berkaitan bekalan airPermohonan dan pendaftaran meter/akaun baru atau penukaran nama akaun meter
Menguatkuasakan ESAT 2020 berhubungan
dengan pengurusan, penggunaan, pemeliharaan dan pemuliharaanΒ  sumber air
Memberi pandangan teknikal terhadap permohonan bagi aktiviti- aktiviti yang boleh memberi kesan terhadap kualiti dan kuantiti airMengendalikan aduan berkaitan gangguan bekalan air dan kerja kerja pembaikan paip pecah dan bocor
Menggalakkan pembangunan amalan-amalan
efisien berkaitan sumber air (kuantiti dan kualiti)
Menyelia projek-projek infrastruktur berkenaan bekalan air