Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bidang Kuasa

Bidang-Bidang Kuasa Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT)
  • Penasihat kepada Pihak Berkuasa Negeri.
  • Pengawalselia kepada sumber air.
  • Pelulus kepada lesen dibawah Peraturan-Peraturan.
  • Penetapan Caj dan Fi.
  • Penggalak kepada pemeliharaan dan pemuliharaan.
  • Penjaga kepentingan Negeri berhubung sumber air.